Het SVVS-keurmerk

In Nederland en BelgiŽ zijn jaarlijks vele organisaties met het sinterklaasfeest bezig. We geven vaak gul als het om Sinterklaas gaat. Rond het jaar 2000 ontstond onder het sintvierend publiek steeds meer de behoefte aan een kwaliteitskeurmerk voor sinterklaasorganisaties. Men werd steeds vaker geconfronteerd met ‘Klazen en Pieterbazen’ die onder het genot van een borrel in een korte periode alleen maar veel geld willen verdienen en het vaak niet zo nauw nemen met hun agenda, de kwaliteit van de kleding en het acteerwerk van Sint en Piet.


Op 1 januari 2006 werd op initiatief en in beheer van de SVVS een keurmerk voor de sinterklaasbranche in het leven geroepen. Het doel van het keurmerk is het streven naar kwaliteit binnen deze branche. Het nieuwe sinterklaaskeurmerk werd in oktober 2006 o.a. door de Telegraaf en SBS6 onder aandacht van het Nederlandse publiek gebracht. Houders moeten voldoen aan bepaalde criteria en zich houden aan een gedragscode.


De criteria van het keurmerk zijn vastgesteld door het stichtingsbestuur. De aanvrager voor het SVVS-keurmerk wordt vooraf getoetst door een keurmerkcommissie, welke bestaat uit leden van het stichtingsbestuur en door het bestuur aangewezen deskundigen. De commissie bepaalt of de aanvrager ook daadwerkelijk voor het keurmerk in aanmerking komt. Het keurmerk heeft een geldigheidsduur van twee jaar en kan, mits de houder aan de criteria blijft voldoen, voor een periode van twee jaar weer worden verlengd.


Het SVVS-kwaliteitscertificaat.

Wilt u meer weten over het SVVS-kwaliteitskeurmerk, bezoek dan onze website http://www.sinterklaaskeurmerk.nl

Het SVVS-keurmerk is o.a opgenomen in de catalogus van keurmerken van het Keurmerkinstituut te Zoetermeer. Dit instituut kunt u vinden op  http://www.keurmerk.nl