Welkom op de website van de Stichting Vrienden van Sinterklaas

De stichting heeft ten doel, het instandhouden van het cultuurgoed rondom het Sinterklaasfeest en tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Foto : NTR


Algemeen Secretariaat

Stichting Vrienden van Sinterklaas
Jagerslaan 69
7833 EP Nieuw-Amsterdam (NL)

FinanciŽle administratie

SVVS - financiŽle administratie
Wildvang 11
7833 GS Nieuw-Amsterdam (NL)

Het bestuur

Dhr. Klaas Bakker
Nieuw-Amsterdam

Dhr. Erik Voors
Nieuw-Amsterdam

Mevr. Irma Drent-Timmerman
Nieuw-Amsterdam

Mevr. Naomi Luth
Nieuw-Amsterdam

Redactie nieuwsbrief

Dhr. Erik Voors

Auditoren & Adviseurs Keurmerk

Dhr. K.G. Bakker
Dhr. E. Voors
Mevr. I. D. Drent
Mevr. N. Luth
Dhr. E. T. Groenensteijn
Dhr. R. Janssen
Dhr. J. Frijns
Dhr. M. van Bruyssel

K.v.K. Noord-Nederland

Nummer 04071538

Infolijn

06 - 57600381

Bankrelatie

Rabobank
Iban NL80 RABO 0125 7534 89
Bic RABONL2U

Websites

www.vriendenvansint.nl
www.sinterklaaskeurmerk.nl

Beheer websites

Dhr. Evert Groenensteijn
Dhr. Erik Voors

E-mailadressen

info@vriendenvansint.nl
info@sinterklaaskeurmerk.nl