‘De Gouden Mijter’

De Gouden Mijter is een jaarlijkse onderscheiding voor een persoon die Sinterklaas en zijn feest een warm hart toedraagt. Een blijk van waardering vanwege zijn of haar bijzondere staat van dienst voor het behoud van het sinterklaasfeest als belangrijk cultureel erfgoed.

Iedereen kan een persoon voor De Gouden Mijter voordragen. Belangrijk bij een voordracht is de motivatie waarom de persoon voor de onderscheiding in aanmerking zou moeten komen.

Het bestuur van de SVVS komt eens per jaar in vergadering bijeen om uit de genomineerden een jaarlijkse winnaar te kiezen. Deze unieke waardering blijft zijn waarde altijd behouden en wordt daarom slechts eenmalig aan een persoon uitgereikt.

In tegenstelling tot vele andere onderscheidingen wordt De Gouden Mijter niet toegekend aan organisaties, zoals bedrijven, verenigingen en stichtingen.

De Gouden Mijter bestaat uit een oorkonde met een bijbehorende draaginsigne én een eervolle vermelding op onze website. Wilt u iemand voordragen, schrijf of mail ons dan een uitgebreide motivatie. Motivaties kunnen eventueel worden ondersteund door foto’s en filmmateriaal.De Gouden Mijter werd in 2018 toegekend aan de heer Wim Schluter uit Kampen

Op zaterdag 27 oktober 2018 werd de Gouden Mijter toegekend aan de heer Wim Schluter voor zijn bijzondere verdiensten voor het sinterklaasfeest als belangrijk cultureel erfgoed. Uit handen van secretaris Erik Voors werd hem die dag de oorkonde uitgereikt en de daarbij behorende draaginsigne opgespeld.

Foto: Wim Schluter ontvangt de oorkonde met bijbehorende draaginsigne.

De Gouden Mijter werd in 2017 toegekend aan de heer Meine Boonstra uit Zwolle.

Op vrijdag 10 november 2017 werd de Gouden Mijter toegekend aan de heer Meine Boonstra uit Zwolle voor zijn bijzondere verdiensten voor het sinterklaasfeest als belangrijk cultureel erfgoed. Uit handen van secretaris Erik Voors werd hem die dag de oorkonde uitgereikt en de daarbij behorende draaginsigne opgespeld.

Foto: Meine Boonstra ontvangt de oorkonde met bijbehorende draaginsigne.

De Gouden Mijter werd in 2016 toegekend aan de heer Henk van Looy uit Meppel.

Op 25 november 2016 werd de Gouden Mijter toegekend aan de heer Henk van Looy uit Meppel voor zijn verdiensten voor het sinterklaasfeest als belangrijk cultureel erfgoed. Op 3 januari 2017 ontving Henk van Looy uit uit handen van secretaris Erik Voors de oorkonde met bijbehorende standaard.

Foto: Henk van Looy ontvangt uit handen van Erik Voors de onderscheiding "De Gouden Mijter".

De Gouden Mijter werd in 2015 toegekend aan de heer Luck Heukeroth uit Meppel.

Op vrijdag 6 november 2016 ontving de heer Luck Heukeroth uit Meppel uit handen van secretaris Erik Voors de onderscheiding "De Gouden Mijter' voor zijn verdiensten voor het sinterklaasfeest als belangrijk cultureel erfgoed.

Foto: Luck Heuckeroth ontvangt uit handen van Erik Voors de onderscheiding "De Gouden Mijter".

De Gouden Mijter werd in 2014 toegekend aan de heer Evert Groenensteijn uit Damwoude.

Op zaterdag 11 oktober 2014 ontving de heer Evert Groenensteijn uit Damwoude uit handen van voorzitter Klaas Bakker de onderscheiding "De Gouden Mijter' voor zijn verdiensten voor het sinterklaasfeest als belangrijk cultureel erfgoed.